سیاست

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی گفت: رایزن‌های اقتصادی ظرفیت خوبی برای کاهش مشکلات اقتصادی در دوره تحریم‌ ایجاد می‌کنند،اگرچه تحریم‌هایی علیه ایران اعمال شده اما برخی کشورها یا شرکت‌های کوچک، از این تحریم‌ها معاف هستند و می‌توانند به راحتی با کشور ما روابط اقتصادی داشته باشند.

لیست سیاست

آخرین تصاویر

آخرین ویدئوها