حوادث

آن روز که از روی احساسات و هیجانات نوجوانی با دختری آشنا شدم و رابطه دوستی برقرار کردم هیچ‌گاه فکر نمی کردم در آینده روزگارم به خاطر این ارتباط خیابانی سیاه شود و ...

لیست حوادث

آخرین تصاویر

آخرین ویدئوها

آخرین یادداشتها