رصد

کارخانه نخریسی مشهد با قدمت 83 ساله روایتگر ورود صنعت به این شهر است؛ صنعتی که موجب تغییر و تحولات اقتصادی شد و در آن زمان هویت تازه‌ای به شهر بخشید.

لیست رصد

آخرین تصاویر

آخرین ویدئوها

آخرین یادداشتها