شهری

بزرگترین قرارداد سرمایه‌گذاری شهرداری مشهد در قالب زباله‌سوز 1200 تُنی اجرایی می‌شود.

لیست شهری

آخرین تصاویر

آخرین ویدئوها

آخرین یادداشتها