ورزش

مدیرعامل تیم فوتبال پدیده مشهد با بیان اینکه انتقال مالکیت باشگاه به سازمان همیاری به تائید شرکت مادر رسیده، گفت: فرآیند مالی این انتقال آغاز شده که البته کمی زمانبر است.

لیست ورزش

آخرین تصاویر

آخرین ویدئوها

آخرین اخبار

آخرین یادداشتها