ورزش

رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی گفت: از جایگاه ریاست هیئت فوتبال استان برای حمایت استفاده خواهیم کرد و علاوه‌ بر ظرفیت شورای شهر و مدیریت شهری مشهد که پیشتر هم پای کار بوده، پشتیبانی سایر دستگاه‌ها و نهادهای استانی را هم جلب می‌کنیم تا موجبات تقویت فوتبال خراسان رضوی به بهترین شکل فراهم شود.

لیست ورزش

آخرین تصاویر

آخرین ویدئوها

آخرین یادداشتها