اقتصاد

دبیر نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: یکی از چالش هایی که در حال حاضر استان ما با آن روبه روست، خروج قریب به 45درصد منابع از این خطه می باشد. از این منظر، یکی از رسالت های مهم فعالان اقتصادی فراهم آوردن بستری برای استفاده بهینه از منابع و نظارت بر این حوزه است.

لیست اقتصاد

آخرین تصاویر

آخرین ویدئوها

آخرین یادداشتها