بهبود پنج پله‌ای نرخ بیکاری در خراسان‌رضوی

 27 فروردین 1398 ساعت 10:22  |  34  بازدید
بهبود پنج پله‌ای نرخ بیکاری در خراسان‌رضوی

بر اساس گزارش مرکز ملی آمار نرخ بیکاری خراسان رضوی در سال گذشته 10.7 درصد بوده است که نسبت به سال 96 کاهش نیم درصدی را نشان می‌دهد و جایگاه استان در نرخ بیکاری از رتبه 15 در سال 96 به رتبه 10 در سال 97 ارتقا یافت.به گزارش پایگاه خبری صبح هشتم، بر اساس این گزارش، نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال 97 معادل43.1 درصد بوده است، درحالی‌که نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال 96 معادل 44 درصد بود که نشان‌دهنده کاهش 9 دهم درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در استان است. متوسط نرخ مشارکت اقتصادی در کشور طی سال 97 معادل40.5 درصد بوده که نسبت به سال 96 افزایش 4 دهم درصدی را نشان می‌دهد.

افزایش نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته
گزارش مرکز ملی آمار در خصوص شاخص‌های عمده کار استان‌ها در فصل زمستان 97 نشان‌دهنده آن است که نرخ بیکاری استان در زمستان سال گذشته معادل 12.7 درصد بوده است که نسبت به نرخ بیکاری زمستان سال 96، افزایش نیم درصدی را نشان می‌دهد. درحالی‌که متوسط نرخ بیکاری کشور در زمستان سال گذشته معادل12.1 درصد بوده است که نسبت به زمستان سال 96 تغییری نکرده است.این گزارش همچنین بیانگر آن است که نرخ مشارکت اقتصادی استان در زمستان سال گذشته معادل39.9 درصد بوده است که نسبت به زمستان سال 96 کاهش 2.2 درصدی نرخ مشارکت در استان را شاهد بودیم. متوسط نرخ مشارکت کشور در زمستان سال گذشته 39.5 درصد بوده که نسبت به زمستان سال 96 افزایش یک‌دهم درصدی داشته است.

بر اساس گزارش تازه منتشرشده توسط مرکز ملی آمار درباره نتایج طرح  آمارگیری نیروی کار در سال 97، نرخ بیکاری استان خراسان رضوی در سال 97 معادل 10.7 درصد بوده است که نسبت به سال 96 که 11.2 درصد بوده ،نیم درصد کاهش داشته است. درحالی‌که متوسط نرخ بیکاری کشور در سال 97 معادل 12 درصد بوده که نسبت به سال 96 معادل یک‌دهم درصد افزایش پیداکرده است.

بهبود پنج پله‌ای نرخ بیکاری در خراسان‌رضوی

استان دهم در نرخ بیکاری
بر اساس گزارش مرکز ملی آمار، استان کرمانشاه با نرخ 18.7 درصد بالاترین نرخ بیکاری را در بین استان‌های کشور داشته و استان سمنان با نرخ 7.2 درصد پایین‌ترین نرخ بیکاری را در کشور داشته است.
 استان خراسان رضوی دهمین استان ازنظر پایین بودن نرخ بیکاری در کشور در سال 97 بوده است.بر اساس گزارش مرکز ملی آمار، نرخ بیکاری استان در زمستان سال گذشته نسبت به فصل پاییز افزایش 3.7 درصدی داشته است که این نسبت تغییر در زمستان 96 نسبت به پاییز 96 وجود داشته است و نرخ بیکاری از 8.7 درصد به 12.4 درصد افزایش یافته بود که به نظر می رسد با توجه به این که فصل پاییز فصل پر اشتغال و فصل زمستان دوره رکود اشتغال در کشور است امری طبیعی است. علاوه بر این بالاترین نرخ بیکاری زمستان سال گذشته کشور متعلق به استان کرمانشاه با 20.9 درصد بوده است.

بهبود پنج پله‌ای نرخ بیکاری در خراسان‌رضوی

  افزودن نظر

آخرین تصاویر

آخرین ویدئوها

آخرین یادداشتها