بارخوانی پرونده 10 ساله انتقال پادگان ارتش در مشهد

 19 دی 1397 ساعت 11:32  |  159  بازدید
بارخوانی پرونده 10 ساله انتقال پادگان ارتش در مشهد

سال 88 بود كه موضوع انتقال پادگان ارتش از داخل مشهد كليد خورد و مقرر شد تا ظرف 4 سال اين پادگان به طور كامل به بيرون شهر منتقل شود. با احتساب اين مورد می بايست حداكثر تا سال 93 موضوع پرونده انتقال پادگان مختومه مى شد.به گزارش پایگاه خبری صبح هشتم ،سال 88 بود كه موضوع انتقال پادگان ارتش از داخل شهر مشهد به خارج از آن كليد خورد و با موافقت فرماندهى كل قوا مقرر شد تا ظرف 4 سال اين پادگان به طور كامل به بيرون شهر منتقل شود. با احتساب اين مورد می بايست حداكثر تا سال 93 موضوع پرونده انتقال پادگان مختومه مى شد. اكنون 4 سال هم از آن مى گذرد هنوز با اينكه بخش اعظمى از پادگان به بيرون شهر مشهد منتقل شده اما پرونده اين موضوع مفتوح مانده است.

بازگشایی نماز تصویب شد اما منتظر اقدام ارتش است

ظرف مدت 8 سال گذشته بنا بر توافقاتى كه بين شهردارى مشهد و ارتش صورت گرفته، بلوار نماز از تقاطع مهدى در سيدى تا تقاطع جهاد به عنوان بلوار شهداى ارتش نامگذارى و ساخته شده و در حال حاضر نيز از آن بهره بردارى مى شود. گرچه كه ادامه بلوار نماز نيز از تقاطع بلوار شهداى ارتش زمان زيادى است كه آماده شده اما ارتش با گذاشتن ديواره سيمانى در اين مكان تاكنون مانع راه اندازى مابقى بلوار نمازشده است.

امتيازى رای بتاجا

تا همين ديروز كه با تشكيل جلسه شوراى تدبير خبر رسيد كه ساعت 14 با حضور مديران مرتبط بلوار نماز بازگشايى خواهد شد اگرچه بازگشايى انجام نشد اما شنيده مى شود شهردارمشهد و فرمانده شمالشرق ارتش توافق  كردند كه براى بخش مسكونى پروژه آبشار پروانه ساخت صادر شود. پروژه اى كه سهامداران آن اعضاى تعاونى مسكن ارتش يا همان بتاجا هستند.

پرسش هاى بى پاسخ

تا قبل از اينكه توافق ديروز بين شهردارى مشهد و ارتش صورت بگيرد با طرح مسائلى كه پيرامون طرح انتقال پادگان ارتش وجود داشت به دنبال گرفتن پاسخ هايمان از سوى مقامات ارتش و مديران دست اندركار شهردارى در اين موضوع بوديم اما متأسفانه پيگيرى هاى مجدانه ما از حدود 2 هفته قبل نتيجه نداد.

پيگيرى مكرر قدس و ارتباط با رابط رسانه اى شهردارى نيز براى دريافت پاسخ سؤالاتمان از مقام يا مسئولى در شهردارى مشهد به نتيجه اى نرسيد.

همان طور كه عنوان شد سوژه تهيه  گزارش ما قبل از اين كه ديروز جلسه ستاد تدبير برگزار شود روند انتقال پادگان بود كه در اين خصوص باز هم تأكيد مى كنيم پيگيرى هاى خبرنگار ما از كانال مسئولان ارتش به جايى نرسيد اما در اين بين طبق شواهد و مستندات موجود سؤالات و ابهاماتى وجود دارد كه قطعا می بايست مورد نظر دستگاه هاى نظارتى واقع شود.

اولين و اصلى ترين موضوع كه خيلى واضح و مشخص است اين است كه ارتش می بايست ظرف 4 سال تمامى مراحل واگذارى اراضى پادگان را طى مى كرد و به محل جديد خود در خارج شهر منتقل مى شد كه اين اتفاق تاكنون به طور كامل انجام نشده و با حفظ اكثر اراضى نظامى خود امتيازات زيادى نيز از شهردارى مشهد اخذ نموده است. مورد اساسى ديگر اين كه در موضوع اراضى آبشار و ميدان تير درقسمت جنوبى پادگان كه بلوار نماز از آن مى گذرد بدون گردش كار فرماندهى كل قوا در كميسيون ماده 5 مصوب شده است و دچار اشكال می باشد. اين مورد از جمله مواردى بود كه ما به دنبال پاسخ آن از سوى فرماندهى ارتش در شمال شرق كشور بوديم كه بدون پاسخ ماند.

ابقائات نامعلوم

ابقائات موجود در قسمت شمالى پادگان حد فاصل بزرگراه شهيد كلانترى تا حوالى خيابان بهار هنوز كه هنوز است به روشنى مشخص نشده است وهنوز معلوم نيست اين ابقائات تا چه ميزان در اختيار ارتش باقى خواهند ماند؟ مسئله ابقائات نيز از موارد مورد بحث در موضوع انتقال پادگان ارتش است.

موضوع احداث بلوار 35 مترى در داخل اراضى پادگان در قسمت شمالى به چه صورت و با چه نقشه اى اجرايى خواهد شد؟ اگر شرايط به نحوى پيش برود كه اين بلوار نتواند كمكى به وضعيت ترافيكى خيابان بهار يا خيابان هاى اطراف نمايد پس عملاً اجراى آن كارآيى اصلى خود را از دست خواهد داد. طبق مدارك موجود آنچه كه در خصوص اعلام ميزان عرصه  و ساختمان هاى موجود در پادگان ارتش اعلام شده است مساحت 128 هكتار می باشد كه اين خود نيز از موارد مورد سؤال است كه بر طبق كروكى هاى موجود اين مساحت دقيق بوده يا اينكه ميزان بيشترى در موضوع مساحت واقعى پادگان مورد استناد می باشد؟

شهردارى چه تعهدى دارد

سؤال ديگرى كه متوجه شهردارى مشهد می باشد اين است كه شهردارى چه تعهدى در خصوص واگذارى پروانه و ميزان تراكم به ارتش در عرصه زمين پادگان در قسمت شمالى دارد ؟ تراكم و تجارى سازى به چه ميزان در اين خصوص مورد توافق خواهد  بود؟ آيا اين همه واگذارى امتياز تجارى،مسكونى و ادارى مورد تأييد فرماندهى كل قوا خواهد بود؟

نقش بتاجا در پرونده انتقال پادگان

تعاونى مسكن كاركنان ارتش يا همان بتاجا چه نقشى در موضوع انتقال پادگان ارتش دارد و دليل اينكه عنوان مى شود پروژه آبشار 2 با كلى عرصه و امتيازات بلند مرتبه سازى به بتاجا واگذار شده است چيست؟ آيا اين موضوع قانونى بوده و استعلامات لازم براى آن از سوى فرماندهى كل قوا صورت گرفته است؟

اينها مواردى بود از جمله ابهامات موجود در خصوص پرونده انتقال پادگان ارتش از داخل به خارج شهر مشهد كه قطعا ما و همه مردم منتظر شفاف سازى مسئولان مرتبط با آن خواهيم ماند.


منبع خبر: مشهد فوری

  افزودن نظر

آخرین تصاویر

آخرین ویدئوها

آخرین یادداشتها