04 اردیبهشت 1398  |  6

  آلبوم تصویری نشست تخصصی «هنر محیطی در فضای شهری»

سخنران دکتر احمد نادعلیان با حضور جمع کثیری از هنرمندان حوزه‌های مختلف