•  صفحه اصلی
  • مراسم رونمایی یادمان های رستم و رخش و نبرد رستم و اژدها در مشهد
 26 اردیبهشت 1398  |  8

  مراسم رونمایی یادمان های رستم و رخش و نبرد رستم و اژدها در مشهد

همزمان با روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زیان فارسی، یادمان های دائمی 'رستم و رخش' و 'نبرد رستم و اژدها' با حضور شهردار مشهد، اعضای شورای اسلامی و جمعی از هنرمندان و فردوسی پژوهان در ابتدای بولوار شاهنامه این شهر رونمایی شدند

Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name