25 اردیبهشت 1398  |  9

  نمایشگاه قرآن کریم در مشهد

همزمان با ماه مبارک رمضان نمایشگاه قرآن کریم در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد فعالیت خود را آغاز کرد.

Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name