•  صفحه اصلی
  • افتتاح 449 طرح اشتغالزایی و یک طرح اقتصادی دانش بنیان در مشهد
 04 اردیبهشت 1398  |  6

  افتتاح 449 طرح اشتغالزایی و یک طرح اقتصادی دانش بنیان در مشهد

با حضور رییس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) افتتاح 449 طرح اشتغالزایی و یک طرح اقتصادی دانش بنیان در مشهد

Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name