•  صفحه اصلی
  • دیدار مردمی شهردار مشهد با شهروندان منطقه 11 در مسجد پیامبر اعظم (ص)
 21 فروردین 1398  |  10

  دیدار مردمی شهردار مشهد با شهروندان منطقه 11 در مسجد پیامبر اعظم (ص)

دیدار مردمی شهردار مشهد با شهروندان منطقه 11 در مسجد پیامبر اعظم (ص)

Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name