اخبار

اساسنامه سازمان بازآفرینی فضاهای شهری مشهد به تصویب شورای شهر رسیده و مدتی است معاونت اقتصادی شهرداری مشغول تدارک و تجهیز این سازمان برای آغاز امور اجرایی آن است.

اخبارویژه

 راه‌اندازی طرح همیاران آب استان از سال آینده
استاندار خراسان رضوی خبرداد؛
سراب ۵۰ میلیون تومانی حضور فوتبالیست‌‌های خراسان رضوی در تیم‌های ترکیه
 لزوم برگزاری نمایشگاه های لوازم خانگی در شهرهای مختلف به جز مشهد
شهردار بیدخت؛
سرپرست خدمات شهری مشهد: با ۹۰۰ المان به استقبال بهار خواهیم رفت

آخرین تصاویر

آخرین ویدئوها

آخرین های اینستاگرام